EKOLOGIA

Firma Elplast koncentruje swe wysiłki w obrębie działań, mających na celu ograniczenie potencjalnego negatywnego wpływu działalności naszego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Nasze podejście najpełniej wyraża się w czterech kluczowych obszarach, jakimi są zużycie energii, zużycie wody, gospodarka odpadami oraz emisja gazu cieplarnianego.

Zużycie energii

Nasza firma w sposób optymalny korzysta ze źródeł energii – zmniejszamy koszty energetyczne budynku, korzystając z geotermalnych pomp ciepła. Pompy ciepła transportują ciepło geotermalne do budynku wykorzystując niewielką ilość energii elektrycznej.

Emisja gazu cieplarnianego

Podczas procesu produkcji wytwarzana jest duża ilość ciepła, która jest rozprowadzana po całym budynku stanowiąc dodatkowe źródło ogrzewania. Dzięki temu zrezygnowaliśmy z konieczności opalania węglem, olejem opalowym lub gazem, a co za tym idzie nie emitujemy do atmosfery dwutlenku węgla.

Zużycie wody

Oszczędzamy również wodę – woda technologiczna, którą wykorzystujemy do celów produkcyjnych, krąży w obiegu zamkniętym i po przefiltrowaniu i oczyszczeniu używana jest ponownie.

Gospodarka odpadami

Istotną kwestią naszej działalności jest również gospodarka odpadami. Odpady powstałe przy produkcji są przekazywane firmom zewnętrznym zajmujących się recyclingiem odpadów.

inne DZIAŁANIA

Firma kładzie duży nacisk na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko nie tylko w skali produkcyjnej. Wszyscy pracownicy są zaangażowani w ten proces z mniejszej lub większej skali np. segregując odpady w każdym możliwym miejscu w firmie. W całym zakładzie przypomina się pracownikom o oszczędzaniu wody i prądu, jeżeli jednak o tym zapomną specjalne czujniki ruchu kontrolują zużycie mediów. Firma przykłada również dużą wagę do zmniejszania objętości odpadów np. pod postacią butelek plastikowych PET – wszyscy pracownicy mają dostęp do specjalnej prasy do takich butelek. Baterie oraz plastikowe zakrętki składowane są w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, następnie przekazywane są organizacjom, które zajmują się tego typu odpadami. Ogromne znaczenie mają również dla nas takie rozwiązania jak np. energooszczędne oświetlenie.

Oszczędność w zużywaniu papieru jest jedną z naszych misji – staramy się stosować zadruk dwustronny przy każdej możliwej okazji. Zastępujemy również systematycznie papierową dokumentację jej elektroniczną wersją. Kolejną ideą było zastąpienie papierowych ręczników elektrycznymi suszarkami do rąk – jest to sposób skutecznie zmniejszający ilość odpadu papierowego.

stałe DOSKONALENIE

Koncentrując się na zachowaniu statusu firmy odpowiedzialnie traktującej kwestię środowiska postanowiliśmy zminimalizować nasz wpływ na zasoby naturalne. W związku z tym dokonujemy pomiarów i rejestrujemy wskaźniki takie jak zużycie mediów na metr wyprodukowanej struny, wydajność linii produkcyjnej, poziom higieny oraz ilość odpadów. Wyniki, które otrzymujemy potwierdzają naszą skuteczność w tym obszarze i są motywacją do dalszego doskonalenia wspomnianych procesów.

polityka ŚRODOWISKOWA

Szczerze wierzymy, iż na sukces naszej firmy mają wpływ nie tylko dobre wyniki ekonomiczne, ale również stała troska o środowisko naturalne.