JAKOSĆ

Jakość produkowanych zamknięć strunowych EL-ZIP® jest dla nas priorytetem, o czym świadczy stosowanie wyłącznie najlepszych jakościowo surowców oraz ciągłe doskonalenie procesów zarządzania i produkcyjnych. Stosując w praktyce i ciągle doskonaląc certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 22000:2018 skupiamy się nie na naprawianiu błędów, ale na ich skutecznym unikaniu.

31 marca 2020 przyznano naszej firmie Certyfikat BRC Global Standard for Packaging Materials issue 6 będący potwierdzeniem wdrożenia i spełnienia najwyższych wymagań dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. Otrzymanie certyfikatu oznacza spełnienie przez nas wysokich standardów w zakresie jakości, higieny i bezpieczeństwa produktu we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

W ramach ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania, wdrożono system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zintegrowano z już istniejącym systemem zarządzania. Jest to kolejny krok będący świadomą konsekwencją postrzegania roli naszej organizacji w środowisku, chronienia zasobów naturalnych oraz spełniania wymagań klientów stawiających ekologiczne oczekiwania swoim dostawcom.

CERTYFIKATY
Elplast Europe Certyfikat ISO 22000:2018
Elplast Europe Certyfikat ISO 14001:2015
Elplast Europe Certyfikat BRC Packaging
Elplast America Certyfikat FSSC 22000
Elplast Europe Certyfikat ISSC Plus
Elplast America Certyfikat BRC Packaging
Polityka jakościowa

Polityką naszej firmy jest produkowanie najwyższej jakości wyrobów, spełniających wymagania klientów, obowiązujących przepisów prawa oraz standardów bezpieczeństwa dla zdrowia i życia, wytwarzanych w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Zobacz dokument
Polityka etyczna

Niniejsza polityka etyczna odzwierciedla nasze zaangażowanie w sprawy społeczne, troskę o bezpieczeństwo na najwyższym poziomie oraz wysokiem poczucie odpowiedzialności przestrzegania praw człowieka.

Zobacz dokument
Polityka środowiskowa

Troska o środowisko jest jednym z priorytetów naszej Firmy, dlatego stale doskonalimy nasze technologie, które są przyjazne środowisku i racjonalnie wykorzystujemy surowce, energię i wodę.

Zobacz dokument
Polityka BHP

W trosce o życie i zdrowie pracowników, podwykonawców i gości, nieustannie dążymy do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na każdym stanowisku oraz bezpiecznego przebywania gości na terenie firmy.

Zobacz dokument
Polityka zrównoważonych zakupów

Mamy pełną świadomość tego, że nasza firma ma wpływ na gospodarkę, dlatego realizujemy cele w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu identyfikując najbardziej istotne filary zrównoważonego rozwoju.

Zobacz dokument