Elplast | 
28.05.2021
Instalacje fotowoltaiczne

Elplast koncentruje swoje wysiłki na ograniczeniu ewentualnego negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Podejście to wyraża się poprzez skupienie się na czterech kluczowych obszarach: zużycia energii, zużycia wody, usuwania odpadów i emisji gazów cieplarnianych. Teraz wykonaliśmy kolejny krok: stawiając na instalacje fotowoltaiczne!

Edytować