Elplast | 
11.03.2022
Przegląd oferowanych produktów

Z dumą informujemy, że Elplast Europe i Elplast America dokonały przeglądu wszystkich oferowanych produktów na rynek światowy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 10/2011 z ostatnią aktualizacją 1245/2020. Dział jakości w porozumieniu z akredytowanym laboratorium dokonał selekcji wszystkich produktów niezbędnych do badań oraz określił ich zakres. Finalizujemy proces zapewnienia bezpiecznych produktów naszym klientom.